C kategorija

Voznja

U C kategoriju spadaju motorna vozila za prevoz tereta čija najveća dozvoljena težina prelazi 3500kg. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke.

Za polaganje vozačkog ispita C kategorije, kandidat treba da ima 21 godinu života.  Potrebno je da priloži lekarsko uverenje za C kategoriju, fotokopiju vozačke dozvole B kategorije (ukoliko je poseduje) i fotokopiju lične karte.

Pravo na obuku od 10 časova imaju kandidati koji imaju položenu B kategoriju.
Pravo na obuku od 30 časova imaju oni koji imaju položen ispit PSP ili A kategoriju.
Obuka od 40 časova sprovodi se nad kandidatima koji nemaju nijednu prethodnu kategoriju.

Nakon polozenog teoretskog dela u auto školi, pristupa se praktičnoj obuci.

Praktični deo ispita iz vožnje počinje poligonskim radnjama na našem poligonu, a zatim polaganjem vožnje.

Neke auto škole u Borči ne pružaju svojim kandidatima vožnju po gradu, već samo u neposrednoj okolini samog naselja. Medjutim, sa nama nije tako! Naša auto škola pruža svojim kandidatima da u toku obuke, voze po celom gradu.

Placanje

Skrecemo Vam pažnju, da je moguće uplatiti obuku na nekoliko rata!

NOVI TESTOVI

Termini polaganja

TESTOVI VOŽNJA

Pozovite
nas
2717-709
Naknadno određuje
MUP

Detaljnije o terminima

Najnovije Vesti

Newsletter

Prijavite se da biste dobijali sva obavestenja na email
ajax
ajax