12. Oktobra 9, Borča 061 190 8308| Mirijevski bulevar 92/6, Karaburma 069 728 841
Pon-Pet 09h-19h | Sub 10h-13h

A1 Kategorija

Informacije
  • U A1 kategoriju spadaju motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm³ i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.
  • Za obuku A kategorije možete se upisati svakog dana u prostorijama naše Auto škole na već poznatim adresama.
  • Obuku je moguće platiti kao i do sada na više rata
  • Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 061 190 8308 i 011/428-19-05.
Zakaži obuku

Uslovi

  • 16 godina starosti
  • lična karta
  • vozačka dozvola (ukoliko je kandidat poseduje)

 

Kandidat prvo sluša teorijsku nastavu od 40 časova teorije, odnosno 7 časova ukoliko poseduje vozačku dozvolu sa  B kategorijom. Teorija se sluša u klimatizovanoj učionici opremljenom sa najmodernijom tehnikom i učilima. Nastavu predaje licencirani predavač sa dugogodišnjim iskustvom. Ukoliko kandidat poseduje AM kategoriju, teorijska nastava nije predviđena. Nakon odslušane teorijske nastave,  polaže se teorijski ispit. Teorijski ispit se polaže na računarima na kojima se nakonan završetka, odmah može videti rezultat. Kada se položi teorijski ispit, kandidat donosi lekarsko uverenje za A1 kategoriju da bi mogao da krene sa praktičnom obukom (časovima vožnje).

Svi naši kandidati mogu vrlo brzo i povoljno uraditi lekarsko uverenje u našoj organizaciji, u Medicini rada u DZ „Stari Grad“ koji se nalazi u Džordža Vašingtona 19.  Nakon donošenja lekarskog uverenje, kandidat kreće sa časovima vožnje. Vozi se 20 časova,  odnosno 7 časova ukoliko poseduje AM kategoriju.

Za kandidate koji nemaju B kategoriju ili nisu ranije polagali prvu pomoć, prva pomoć se organizuje u našim prostorijama, kako bi ste sve mogli da završite na jednom mestu. Nakon završenih časova vožnje i položene prve pomoći, polaže se praktični ispit i dobija vozačka dozvola, odnosno probna vozačka dozvola za kandidate koji nisu posedovali probnu dozvolu. Za kandidate mlađe od 19 godina, probna vozačka dozvola traje do navršene 21. godine starosti, dok za kandidate starije od 19 godina, probna vozačka dozvola traje dve godine.

Postavite nam pitanje

    IMATE PITANJE?