12. Oktobra 9, Borča 061 190 8308| Mirijevski bulevar 92/6, Karaburma 069 728 841
Pon-Pet 09h-19h | Sub 10h-13h

BE Kategorija

Informacije
  • BE kategorija obuhvata skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg,
  • Obuku je moguće platiti kao i do sada na više rata
  • Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 061 190 8308 i 011/428-19-05.

Uslovi

Uslovi za BE kategoriju:

  • lična karta
  • vozačka dozvola sa B kategorijom
  • lekarsko uverenje za BE kategoriju

 

Kandidati koji polažu BE kategoriju, nemaju teorijsku nastavu niti polažu teorijski ispit. Obuka se vrši u trajanju od 7 časova, nakon čega se polaže praktični ispit.

Postavite nam pitanje

    IMATE PITANJE?