12. Oktobra 9, Borča 061 190 8308| Mirijevski bulevar 92/6, Karaburma 069 728 841
Pon-Pet 09h-19h | Sub 10h-13h

D Kategorija

Informacije
  • U D kategoriju spadaju motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta.
  • Obuku je moguće platiti kao i do sada na više rata
  • Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 061 190 8308 i 011/428-19-05.

Uslovi

  • 24 godine starosti
  • lična karta
  • vozačka dozvola sa C kategorijom (upisanom u vozačku dozvolu minimum 2 godine)

 

Kandidat prvo sluša teorijsku nastavu od 7 časova teorije. Teorija se sluša u klimatizovanoj učionici opremljenom sa najmodernijom tehnikom i učilima. Nastavu predaje licencirani predavač sa dugogodišnjim iskustvom. Nakon odslušane teorijske nastave,  polaže se teorijski ispit. Teorijski ispit se polaže na računarima na kojima se nakonan završetka, odmah može videti rezultat. Kada se položi teorijski ispit, kandidat donosi lekarsko uverenje za D kategoriju da bi mogao da krene sa praktičnom obukom (časovima vožnje).

Svi naši kandidati mogu vrlo brzo i povoljno uraditi lekarsko uverenje u našoj organizaciji, u Medicini rada u DZ „Stari Grad“ koji se nalazi u Džordža Vašingtona 19.  Nakon donošenja lekarskog uverenje, kandidat kreće sa praktičnom obukom. Praktična obuka traje 10 časova, nakon čega se  polaže praktični ispit i dobija vozačka dozvola.

Postavite nam pitanje

    IMATE PITANJE?