12. Oktobra 9, Borča 061 190 8308| Mirijevski bulevar 92/6, Karaburma 069 728 841
Pon-Pet 09h-19h | Sub 10h-13h

B Kategorija

Informacije
  • U B kategoriju spadaju motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.
  • Obuku je moguće platiti kao i do sada na više rata
  • Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas na broj telefona 061 190 8308 i 011/428-19-05.

Uslovi za B kategoriju:

  • 16 godina starosti (17 godina za polaganje praktičnog ispita)
  • lična karta
  • vozačka dozvola (ukoliko je kandidat poseduje)

 

Kandidat prvo sluša teorijsku nastavu od 40 časova teorije. Teorija se sluša u klimatizovanoj učionici opremljenom sa najmodernijom tehnikom i učilima. Nastavu predaje licencirani predavač sa dugogodišnjim iskustvom. Nakon odslušane teorijske nastave,  polaže se teorijski ispit. Teorijski ispit se polaže na računarima na kojima se nakonan završetka, odmah može videti rezultat. Kada se položi teorijski ispit, kandidat donosi lekarsko uverenje za B kategoriju da bi mogao da krene sa praktičnom obukom (časovima vožnje).

Svi naši kandidati mogu vrlo brzo i povoljno uraditi lekarsko uverenje u našoj organizaciji, u Medicini rada u DZ „Stari Grad“ koji se nalazi u Džordža Vašingtona 19.  Prilikom donošenja lekarskog uverenje, kandidat se odlučuje za instruktora i vozilo na kome će se vršiti obuka. Praktična obuka traje 40 časova, i vrlo bitno je naglasiti da se obuka vrši po celom gradu, a ne samo na levoj obali. Svi instruktori su sa dugogodišnjim iskustvom i može se izabrati da li želite muškog ili ženskog instruktora vožnje.

Prva pomoć se organizuje u našim prostorijama, kako bi ste sve mogli da završite na jednom mestu. Nakon završenih časova vožnje i položene prve pomoći, polaže se praktični ispit i dobija probna vozačka dozvola. Za kandidate mlađe od 19 godina, probna vozačka dozvola traje do navršene 21. godine starosti, dok za kandidate starije od 19 godina, probna vozačka dozvola traje dve godine.

Postavite nam pitanje

    IMATE PITANJE?